กระทรวงพาณิชย์ เตรียมทำหนังสือถึงโรงสกัดน้ำมันปาล์มขอความร่วมมือรับซื้อผลปาล์มดิบในประเทศ

ฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนเองได้นำแนวทางของนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผลปาล์มดิบภายในประเทศ รวมถึงการนำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ จำนวน 120,000 ตัน เพื่อมาชดเชยผลผลิตภายในประเทศที่ขาดแคลน ซึ่งในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มฯ โรงสกัดน้ำมันปาล์ม พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเข้าไปรับซื้อผลผลิตปาล์มจากเกษตรกร หลังจากมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ ว่าโรงสกัดน้ำมันปาล์มจะไม่ยอมรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกร เมื่อภาครัฐนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ
เบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์ จะทำหนังสือถึงโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อขอความร่วมมือในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการรับซื้อน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ที่จะนำเข้าจากต่างประเทศ โดยจะต้องรับซื้อผลปาล์มดิบภายในประเทศจากเกษตรกรในสัดส่วน1 ต่อ 1 เช่น น้ำมันปาล์มดิบ 1 ลิตร เท่ากับผลปาล์มจำนวน 6 กิโลกรัม ซึ่งราคารับซื้อจะเฉลี่ยอยู่ที่ 6 บาทต่อกิโลกรัมขึ้นไป โดยราคาดังกล่าว ถือเป็นราคาที่เกษตรกรส่วนใหญ่รับได้ แต่หากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ภาครัฐเตรียมแผนสำรองที่จะให้หน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะองค์การคลังสินค้า (อคส.) เข้าไปรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกรโดยตรง